BØRN, BIOMOTORIK OG PARKOUR - Undersøgelser viser, at op mod hvert tredje barn som starter i indskolingen, har nedsat motorisk kapacitet. Dette begrænser ikke kun den fysiske dannelse, men kan ifølge nye undersøgelser også have indflydelse på indlæring. Noget tyder således på, at der er et behov for fundamental motorisk udvikling.  Parkour kan i sin rette form og med sine elementærer grundbevægelser være med til at skabe denne og sætte et afgørende præg på børn og unges motoriske intelligens.

"Indikationerne for, at motorisk træning forbedrer børns resultater i skolen,
er så stærke at vi som samfund bør tage dem alvorligt"

Ingegerd Ericsson dr. phil i pædagogik og idrætsvidenskab

FUNDAMENTALZ er et bevægelseskoncept som beskæftiger sig med det elementære bevægegrundlag, som altid har været fundamentet for menneskets naturlige funktion. Gang, løb, balance, spring, klatring, kravle, skubbe, trække, mm. I vores arbejde med kroppens centrale funktionelle egenskaber har vi erfaret at en vedligeholdelse og genskabelse af nævnte funktionelle egenskaber, kan have mærkbare effekter på kroppens atletiske bevægegrundlag og herved potentiale for bevægelse uden grænser.

VI TILBYDER:

Parkour undervisning til børn&unge, Camps, Inspirationskurser til idrætslærere/undervisere, Workshops og Integrereret undervisningsforløb.

 

Gennemgående sigter træningen imod at skabe en sund krop i ligevægt, hvor drivkraften er lysten til bevægelse. Det handler for os om at sætte børn&unges "leg" i systemer og stimulere den instinktive nysgerrighed. "Vi vægter det legende element højt udfra ideen om at leg kan tage mange former. Således kan legen i særdeleshed være seriøs og fokuseret!"

"LIKE LEARNING TO SPEAK
THIS IS LIKE LEARNING TO MOVE"

VIL DU VIDE MERE...

Udfyld formularen nedenfor, hvis du vil vide mere om vores undervisning, og du vil blive kontaktet af en fra Fundamentalz. * Skal udfyldes.